CÔNG TY TNHH MTV
DU LỊCH QMG
Số:       /TTHT-QMG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
THỎA THUẬN HỢP TÁC
- Căn cứ Luật thương mại được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.
- Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
- Căn cứ vào Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành của nước CHXHCN Việt Nam.
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của 2 bên
Hôm nay, ngày ……  tháng …… năm       , chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH QMG (QMG TRAVEL)
Đại diện: Ông Nguyễn Trường Quân                 Chức vụ: Tổng Giám Đốc
Địa chỉ : 275 – Lê Thánh Tông – Hạ Long – Quảng Ninh
Điện thoại: 02033 626788              Fax:
Tài khoản số: 0141000815789    Tại : VIETCOMBANK Quảng Ninh
MST: 5701826788
 
BÊN B: ……………………………………………………………………………...
Đại diện: ………………….……………………………….Chức vụ: ………………………..
CMND số:……………………….Cấp ngày:……………..        Nơi cấp: CA…………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………….            Fax: ……………………………………………….
Tài khoản số: …………………………...…. Tại ngân hàng: ……………………………….
MST: …………………………………………………………………………………………
Trên cơ sở bình đẳng và tự nguyện, hai bên thống nhất ký Thỏa thuận hợp tác trong hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành với những nội dung sau:
ĐIỀU 1:  NGUYÊN TẮC HỢP TÁC
 • Việc hợp tác được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh doanh của mỗi bên.
 • Mỗi bên tự chịu trách nhiệm tuân thủ pháp luật và những thỏa thuận giữa hai bên trong phạm vi công việc của mình.
 • Mỗi bên tôn trọng những hoạt động kinh doanh, tổ chức và các công việc nội bộ của riêng bên kia không nằm trong phạm vi hợp tác; Tôn trọng và giữ gìn thương hiệu, uy tín và khách hàng, đối tác của bên kia.
ĐIỀU 2: PHẠM VI HỢP TÁC
Bên B sẽ sử dụng những sản phẩm, dịch vụ của Bên A theo mức giá do bên A đưa ra để tiếp thị, tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường cho bên A. Các sản phẩm dịch vụ nói trên bao gồm:
 • Các sản phẩm Du lịch ghép cùng đoàn khách có sẵn của Bên A.
 • Các sản phẩm Du lịch dành riêng cho đoàn khách Bên B
 • Các dịch vụ vé máy bay (vé đoàn, vé lẻ)
 • Các dịch vụ landtours (land trọn gói hoặc từng phần dịch vụ: phòng khách sạn, xe, phiên dịch, ăn uống, nhà hàng...)
 • Các dịch vụ vé khu du lịch
 • Các sản phẩm, dịch vụ khác thuộc phạm vi kinh doanh bên A.
 • Danh sách các sản phẩm dịch vụ được bên A cung cấp và cập nhật thường xuyên cho bên A thông qua email chính thức sales@ngaoduthegioi.com.vn hoặc các ứng dụng online khác
 • Nội dung các sản phẩm được đăng tải trên website ngaoduthegioi.com.vn của Bên A
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM QUYỀN LỢI CỦA CÁC BÊN
3.1 Trách nhiệm và quyền lợi của Bên A
            1, Trách nhiệm
 • Cung cấp thông tin chính xác đầy đủ, kịp thời về sản phẩm của mình bao gồm: Loại sản phẩm, thời gian thực hiện, số lượng, chất lượng các dịch vụ bao gồm hoặc không bao gồm trong sản phẩm, đơn giá và tỷ giá áp dụng. Các điều kiện và thời hạn nhằm bảo đảm thực hiện dịch vụ.
 • Bảo đảm an ninh an toàn cho khách.
 • Cung cấp các sản phẩm đúng chất lượng và số lượng như đã thông báo.
 • Không được tự ý thay đổi chương trình, dịch vụ đã xác nhận với khách.
 • Không được tự ý tăng giá tour đã bán cho khách.
2, Quyền lợi:
 • Được nhận doanh thu sản phẩm cung cấp theo đúng mức giá và tỷ giá đã thông báo cho bên B.
 • Được nhận các khoản chi phí phạt hủy, bồi thường do những thay đổi, hoãn hủy từ khi đăng ký xác nhận đặt dịch vụ cho đến khi hoàn tất việc thực hiện dịch vụ và thanh toán theo những quy định được thể hiện trong sản phẩm hoặc những quy định mang tính nguyên tắc chung của Hàng không, Đại sứ quán, Đường sắt…
 • Được quyền từ chối cung cấp các dịch vụ ngay lập tức nếu như bên B hoặc khách hàng không tuân thủ các quy định, điều kiện về thủ tục, thời hạn thanh toán. Được quyền từ chối cung cấp các dịch vụ nằm ngoài hoặc cao hơn mức chất lượng đã thể hiện trong sản phẩm, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận riêng.
 • Trong quá trình cung cấp dịch vụ, Bên A được chủ động đàm phán và thống nhất với khách hàng về khả năng điều chỉnh các dịch vụ trên nguyên tắc hợp lý phù hợp với những phát sinh của ngoại cảnh khách quan tác động.
 • Được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu và các giấy tờ khác theo quy định, yêu cầu của cơ quan Quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý Xuất nhập cảnh Việt nam và nước liên quan.

3.2- Trách nhiệm và quyền lợi của Bên B

1, Trách nhiệm:
 • Chủ động tìm kiếm, tư vấn và tiếp nhận yêu cầu du lịch từ khách hàng. Báo cáo về bộ phận điều hành của Bên A để được cung cấp các tour sản phẩm, các dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
 • Trực tiếp bán các sản phẩm do bên A cung cấp cho khách hàng.
+ Đối với các chương trình tour ghép khách, bên B sẽ chủ động chào giá bán căn cứ vào giá công bố trên website  ngaoduthegioi.com.vn của bên A, không được thấp hơn mức giá sàn do bên A quy định.
+ Đối với các chương trình tour riêng, bên B chủ động giá bán trong biên giá do bên A cung cấp, đạt lợi nhuận và đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.
+ Đối với các dịch vụ bán lẻ: Bên B phải chào bán đúng giá công bố của nhà cung cấp, chủ động mức giảm giá hoặc chiết khấu cho khách hàng để đạt lợi nhuận và đảm bảo khả năng cạnh tranh trên thị trường.
+ Thanh toán đầy đủ giá trị dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian và tỷ giá cho bên A. Chấp nhận và chịu trách nhiệm bồi thường những chi phí phạt hủy, thay đổi theo quy định.
 • Giới thiệu để bên A bán các sản phẩm du lịch cho khách hàng của bên B.
 • Cung cấp đầy đủ, đúng hạn các thông tin, thủ tục của khách hàng để thực hiện sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của Bên A.
 • Không được phép sử dụng uy tín, thương hiệu của Bên A trong mọi hoạt động, giao dịch nằm ngoài sự cho phép được thể hiện trong hợp đồng này hoặc các văn bản chấp thuận khác của Bên A.
 • Hợp đồng ký kết với khách hàng dưới mọi hình thức (hợp đồng kinh tế, phiếu đăng ký tour, phiếu đặt dịch vụ…) bên B phải thực hiện bằng tên pháp lý của bên A.
2, Quyền lợi:
 • Được cung cấp thông tin về sản phẩm và bán các sản phẩm của bên A. Được Bên A hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các khâu bán hàng
 • Được hưởng hoa hồng đối với các hoạt động bán hàng, giới thiệu khách hàng cho bên A. Chi tiết theo phụ lục của thỏa thuận này.
 • Được chủ động giá bán trong biên giá do bên A cung cấp đối với chương trình Tour riêng.
 • Được sử dụng thương hiệu của Bên A khi chào bán các sản phẩm ghép khách.
 • Được hỗ trợ đào tạo, tư vấn về sản phẩm, thủ tục trong quá trình bán sản phẩm.
 • Được hỗ trợ trong 1 số chương trình truyền thông, quảng bá
 • Được tham gia các chương trình Incentive dành cho đại lý.
 • Được yêu cầu bên A giải quyết thỏa đáng các thắc mắc của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ. Được yêu cầu bên A chịu phạt khi cung cấp các dịch vụ không đúng số lượng, chất lượng theo mức cam kết.
 • Được yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định.
ĐIỀU 5: THANH TOÁN TIỀN DỊCH VỤ
1, Trình tự thanh toán:
 • Thanh toán đặt cọc hoặc toàn bộ chỉ được xác nhận khi số tiền Bên B hoặc khách hàng của bên B chuyển khoản được xác nhận đã vào tài khoản của bên A.
 • Chương trình Tour hoặc dịch vụ lẻ cho khách của Bên B chỉ được Bên A xác nhận cung cấp khi nhận được tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ theo quy định của Bên A.
 • Số tiền Tour/dịch vụ còn lại (nếu có) bên A sẽ cùng với bên B tiến hành thanh lý hợp đồng với khách hàng .
 • Trong trường hợp Bên B chậm thanh toán, bên A có quyền tạm dừng các dịch vụ cung cấp cho khách của bên B, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để giải quyết công nợ.
2, Hình thức thanh toán:
 • Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do bên A thông báo.
 • Hướng dẫn khách hàng thanh toán qua cổng thanh toán điện tử VNPAY trên website ngaoduthegioi.com.vn của bên A
3, Loại tiền thanh toán và tỷ giá.
 • Thanh toán bằng đồng Việt Nam.
 • Áp dụng theo tỷ giá mua chuyển khoản của Vietcombank tại thời điểm thanh toán.
4, Hóa đơn
 • Thuế: Theo quy định của Tổng cục Thuế đối với từng loại hình dịch vụ
 • Cung cấp hóa đơn sau khi bên B đã thanh toán hết tiền.
 • Đối với chương trình ghép khách lẻ: Giá trị hóa đơn bằng đơn giá bao gồm cả hoa hồng.
 • Đối với đoàn riêng và dịch vụ: Giá trị hóa đơn bằng thực tế số tiền thu.
ĐIỀU 6: GIAO DỊCH
 • Phương thức giao dịch: Trao đổi thông tin qua điện thoại, email, ứng dụng Zalo và các mạng xã hội khác… mọi trường hợp xác nhận khách phải thể hiện bằng booking điện tử thông qua form Phiếu đăng ký đặt tour du lịch / Phiếu ghép khách.
 • Các form mẫu giao dịch (kèm theo).
 • Thỏa thuận phải kèm theo Đăng ký kinh doanh  + Giấy phép kinh doanh Lữ hành của 2 bên  (nếu pháp nhân là tổ chức) hoặc CMND (nếu pháp nhân là cá nhân).
 • Người đại diện giao dịch: Hai bên nhất thiết phải thông báo cho nhau những nhân viên đại diện giao dịch để hợp tác ghép khách và chịu trách nhiệm về nhân sự đó.
ĐIỀU 7: HOA HỒNG
 • Bên A thanh toán tiền hoa hồng cho bên B theo tỷ lệ quy định tại phụ lục 01 hợp đồng này. Theo 2 thời điểm :
+ Sau khi thanh lý hợp đồng với khách – đối với chương trình tour riêng
+ Hàng tháng chậm nhất vào 10 tháng kế tiếp  – đối với tour ghép đoàn hoặc dịch vụ lẻ
+ Cuối mỗi tháng/năm căn cứ vào tổng doanh số bán của bên B, bên A thanh toán khoản thưởng khuyến khích doanh số và phát triển mạng lưới theo các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng.
ĐIỀU 8:  ĐIỀU KHOẢN VỀ PHẠT HỦY VÀ BẤT KHẢ KHÁNG
Mọi trường họp bên B báo hoãn, hủy khách đều chịu chi phí phạt hủy theo quy định của các nhà cung cấp dịch vụ. Tùy từng trường hợp cụ thể, Bên A sẽ thông báo cho bên B bằng văn bản các chi phí phạt hủy đó.
ĐIỀU 9:  CAM KẾT THỰC HIỆN & HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung của Thỏa thuận hợp tác này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần thỏa thuận hợp tác cùng có lợi, nếu việc thỏa thuận không thành, sẽ khiếu kiện lên Tòa án kính tế để giải quyết, phán quyết của Tòa án, hai bên phải chấp hành, bên thua kiện sẽ chịu trách nhiệm thanh toán lệ phí khiếu kiện.
Thỏa thuận hợp tác này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018.
Thỏa thuận hợp tác này được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau.
                                 
   ĐẠI DIỆN BÊN A                                   ĐẠI DIỆN BÊN B
 
PHỤ LỤC 01
Kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời
của Thỏa thuận hợp tác số:     /TTHT ngày     /    /
 
HOA HỒNG KHAI THÁC DỊCH VỤ

STT

Khoản mục
Hoa hồng
Theo các hoạt động của bên B
Trực tiếp bán hàng
(Gồm tìm kiếm KH và Tư vấn chốt sale)
Tìm kiếm giới thiệu
khách hàng
I
TOUR trọn gói đoàn riêng
 
 
1
Hoa hồng Tour trọn gói theo tiêu chuẩn Tour
 
 
 
Tiêu chuẩn 1-2 sao
30.000đ/1 khách/1 ngày tour
15.000đ/1 khách/1 ngày tour
 
Tiêu chuẩn 3 sao
40.000đ/1 khách/1 ngày tour
20.000đ/1 khách/1 ngày tour
 
Tiêu chuẩn 4 sao
60.000đ/1 khách/1 ngày tour
30.000đ/1 khách/1 ngày tour
 
Tiêu chuẩn 5 sao
80.000đ/1 khách/1 ngày tour
40.000đ/1 khách/1 ngày tour
II
TOUR trọn gói ghép đoàn
 
1
Hoa hồng Tour nội địa
40.000đ/1 khách/1 ngày tour
20.000đ/1 khách/1 ngày tour
2
Hoa hồng Tour outbound/inbound
Thông báo cho từng tuyến/tour cụ thể
2
Hoa hồng Tour Du thuyền Vịnh Hạ Long
Bảng chi tiết riêng
III
Dịch vụ từng phần
 
1
Đặt phòng khách sạn
 
1.1
Đặt phòng khách sạn 1-2 sao
30.000đ/ 1 phòng/1 đêm
1.2
Đặt phòng khách sạn 3-5 sao
50.000đ/1 phòng/ 1 đêm
1.3
Đặt phòng khách sạn loại khác (resort, condotel, apartment…)
Thông báo cụ thể cho từng booking
2
Đặt xe du lịch
Thông báo cụ thể cho từng booking
3
Đặt dịch vụ khách (Nhà hàng, vé máy bay, visa…)
Thông báo cụ thể cho từng booking
 
ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH