Du lịch Yên Tử Dấu tích tâm linh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử | QMG travel
Địa điểm

Du lịch Yên Tử Dấu tích tâm linh Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Ngọa Vân - Halong city

 • Xe du lịch
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.685.000₫

Yên Tử - Ngọa Vân

 • Xe du lịch
 • T5&T6 hàng tuần Lịch khởi hành: T5&T6 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
2.065.000₫

Quảng Ninh-Dấu tích tâm linh

 • Xe du lịch
 • Thứ 4 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
4.990.000₫

Cửa Ông-Cái Bầu-Ngọa Vân-Halong city

 • Xe du lịch
 • Thứ 4 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.600.000₫

Yên Tử-Ngọa Vân-Hạ Long city

 • Xe du lịch
 • Thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.855.000₫

Hành hương về cõi Trúc Lâm

 • Xe du lịch
 • Thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.990.000₫

Am Ngọa Vân-Quảng Ninh Gate-Yên Đức

 • Xe du lịch
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.890.000₫

Hành hương về Yên Tử

 • Xe du lịch
 • T5/T6/T7 hàng tuần Lịch khởi hành: T5/T6/T7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.790.000₫

Cõi thiêng Yên Tử 1 ngày

 • Thứ 6&7 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6&7 hàng tuần
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
950.000₫

Đền An Sinh-Chùa Quỳnh Lâm-Am Ngọa Vân

 • T5&T6&T7 hàng tuần Lịch khởi hành: T5&T6&T7 hàng tuần
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
790.000₫

Lôi Âm Tự 1 ngày

 • Thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
540.000₫

Đền Trần-Miếu Vua Bà-Chùa Ba Vàng

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
590.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x