Du thuyền Hạ Long 4 sao - Tham quan Vịnh Hạ Long | QMG travel
Địa điểm

Du thuyền Hạ Long 4 sao - Tham quan Vịnh Hạ Long

Du thuyền OASIS Classic Cruise 4 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
Liên hệ

Du thuyền LAVENDER ELEGANCE Cruise 4 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
1.890.000₫

Du thuyền FUNAN Premium Cruise

 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.400.000₫

Du thuyền ACLASS STELLA Premium Cruise

3.300.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.160.000₫

Du thuyền ACLASS LEGEND Premium Cruise

2.875.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.735.000₫

Du thuyền GLORY Premium Cruise

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.960.000₫

Du thuyền MAYA Cruise 4 sao

5.980.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.580.000₫

Du thuyền FLAMINGO Cruise 4 sao

6.170.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.275.000₫

Du thuyền CALYPSO Cruise 4 sao Vịnh Lan Hạ

4.370.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.690.000₫

Du thuyền SYRENA Cruise 4 sao

3.430.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.820.000₫

Du thuyền Hương Hải SEALIFE Cruise 4 sao

4.056.500₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.150.000₫

Du thuyền Bhaya Classic Premium Cruise 4 sao

5.545.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.729.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x