Du thuyền Hạ Long 5 sao | QMG travel
Địa điểm

Du thuyền Hạ Long 5 sao

Du thuyền La Castar Day Cruise 5 sao 1 ngày

1.410.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
1.260.000₫

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao 1 ngày

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
Liên hệ

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao 3N2Đ

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
6.310.000₫

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao 2N1Đ

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
6.310.000₫

Du thuyền PARADISE GRAND Cruise 5 sao

4.950.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.400.000₫

Du thuyền LA CASTA Regal Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.250.000₫

Du thuyền SENA Cruise 5 sao

2.590.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.180.000₫

Du thuyền DYNASTY of The Seas Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.350.000₫

Du thuyền PEONY Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
1.950.000₫

Du thuyền MON CHÉRI Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.100.000₫

Du thuyền LE THEATRE Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.850.000₫

Du thuyền EMPEROR Halong Cruise 5 sao

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.700.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x