Du thuyền trong ngày | Ngao du thế giới
Địa điểm

Du thuyền trong ngày

Du thuyền CỘNG Cruise

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
1.450.000₫

Du thuyền AMAZING Halong Sail

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
2.750.000₫

Halong Catamaran Day Cruise

2.560.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
1.199.000₫

JADE SAIL day cruise

2.795.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
2.330.000₫

WONDERBAY Luxury Day Cruise

2.180.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
1.800.000₫

ALOVA premium Day Cruise

1.910.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • Buổi chiều Thời gian: Buổi chiều
1.450.000₫

Du thuyền Nàng Tiên Junk 5 sao

1.363.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
1.295.000₫

Du thuyền L'Amour Junk 5 sao(Charter)

12.455.000₫
 • theo yêu cầu Lịch khởi hành: theo yêu cầu
 • Trong ngày Thời gian: Trong ngày
9.310.000₫

Du thuyền Dragon Bay Luxury Cruise

1.880.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • trong ngày Thời gian: trong ngày
1.785.000₫

Orchid Luxury Day Cruise

2.300.000₫
 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • trong ngày Thời gian: trong ngày
1.850.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x