Du thuyền Vịnh Lan Hạ | QMG travel
Địa điểm

Du thuyền Vịnh Lan Hạ

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao 3n2d

  • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
  • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
6.310.000₫

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao 2n1d

  • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
  • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
6.310.000₫

Du thuyền PARADISE GRAND Cruise 5 sao

4.950.000₫
  • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
  • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.400.000₫

Du thuyền LA CASTA Regal Cruise 5 sao

  • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
  • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
2.250.000₫

Du thuyền SEALIFE LEGEND Cruise 5 sao

5.247.000₫
  • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
  • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
4.703.500₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x