Địa điểm

Mã sản phẩm QMG

Ngọa Vân - Halong city

 • Xe du lịch
 • Thứ 7 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.685.000₫

Yên Tử - Ngọa Vân

 • Xe du lịch
 • T5&T6 hàng tuần Lịch khởi hành: T5&T6 hàng tuần
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
2.065.000₫

Quảng Ninh-Dấu tích tâm linh

 • Xe du lịch
 • Thứ 4 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
4.990.000₫

Cửa Ông-Cái Bầu-Ngọa Vân-Halong city

 • Xe du lịch
 • Thứ 4 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 4 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.600.000₫

Yên Tử-Ngọa Vân-Hạ Long city

 • Xe du lịch
 • Thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.855.000₫

Hành hương về cõi Trúc Lâm

 • Xe du lịch
 • Thứ 6 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.990.000₫

Vịnh Hạ Long - Halong Park

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
560.000₫

Vịnh Hạ Long-Hạ Long city-Cáp treo Nữ-hoàng

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
930.000₫

Hạ Long city-Cáp treo Nữ-hoàng

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
640.000₫

Lừng lẫy Bạch Đằng Giang

 • Thứ 5 hàng tuần Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
 • 1 ngày Thời gian: 1 ngày
590.000₫

Vịnh Hạ Long-Hà Nội 36 phố-phường(3N2Đ)

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.265.000₫

Đảo ngọc Cô Tô (2N1Đ)

 • hàng ngày Lịch khởi hành: hàng ngày
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.250.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x