Thông tin mở cửa hoạt động du lịch tại các điểm đến an toàn | QMG travel

Thông tin mở cửa hoạt động du lịch

Đảm bảo nguyên tắc 5K đối với các điểm đến đủ điều kiện mở cửa các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Thông tin mở cửa hoạt động du lịch tại các điểm đến đảm bảo An toàn covid19

Cập nhật hàng ngày

Điểm đếnNgày mở/đóng

Thông tin chi tiết

Nguyên tắc: Thực hiện 5K

Quảng Ninh
12h00 ngày 08/6/2021
Cv số 3531/UBND-DL1 ngày 07/2/2021
V/v mở cửa dịch vụ, du lịch trong trạng thái bình thường mới.
Đối tượng: Khách du lịch nội tỉnh
Đà Nẵng
00h00 ngày 09/6/2021
VB số 3522/UBND-KGVX ngày 08/6/2021
V/v một số hoạt động, dịch vụ được phép hoạt động trở lại.


Bạn đang xem: Thông tin mở cửa hoạt động du lịch
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x