Tour du lịch MICE | QMG travel
Địa điểm

Tour du lịch MICE

Tour MICE 3 sao Hạ Long 2N1Đ

 • Xe du lịch
 • VN / VJ / BB
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
1.815.000₫

Tour MICE 3 sao Hạ Long 3N2Đ

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • VN/VJ/BB
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.730.000₫

Tour MICE 4 sao Hạ Long 3N2Đ

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • VN/VJ/BB
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.305.000₫

Tour MICE 4 sao Hạ Long 2N1Đ

 • Xe du lịch
 • VN/VJ/BB
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
2.210.000₫

Tour MICE 5 sao Hạ Long 3N2Đ

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • VN/VJ/BB
 • Theo yêu cầu Lịch khởi hành: Theo yêu cầu
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
5.030.000₫

Tour MICE 5 sao Hạ Long 2N1Đ

 • Xe du lịch
 • VN/VJ/BB
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
3.410.000₫

Khách sạn GALAXY Hạ Long

1.200.000₫
 • Từ 02/5 - 31/7/2021 Lịch khởi hành: Từ 02/5 - 31/7/2021
 • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
800.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x