Tour du lịch miền Bắc liên tuyến di sản, Tây Bắc, Đông Bắc | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

Tour du lịch miền Bắc liên tuyến di sản, Tây Bắc, Đông Bắc

Hà Nội City-Hạ Long-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4.350.000₫

Ninh Bình-Hạ Long Bay-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4.250.000₫

Hà Nội-Ninh Bình-Hạ Long-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
5.300.000₫

Ninh Bình-Hạ Long Bay-Hạ Long Park

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.550.000₫

Hà Nội-Ninh Bình-Hạ Long Bay-Hạ Long Park

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
3.600.000₫

[Chùm tour miền Bắc] Hà Nội-Ninh Bình-Hạ Long-Sapa-Fansipan 6N5Đ

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
6.150.000₫

Ninh Bình-Hạ Long-Hạ Long Park-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
5.100.000₫

Hà Nội City-Hạ Long Bay-Hạ Long Park-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
5.200.000₫

Ha Long Bay-Hạ Long Park-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4.150.000₫

Ninh Bình-Du thuyền Hạ Long

 • Xe du lịch
 • Du thuyền ngủ đêm 3 sao
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
4.300.000₫

Hà Nội-Ninh Bình-Du thuyền Hạ Long

 • Xe du lịch
 • Du thuyền ngủ đêm 3 sao
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4.300.000₫

Hà Nội-Ninh Bình-Du thuyền Hạ Long-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền ngủ đêm 3 sao
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
7.000.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x