Tour Sapa - Cảm hứng cho hành trình khám phá ! | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

Tour Sapa - Cảm hứng cho hành trình khám phá !

Hà Nội City-Hạ Long-Sapa-Fansipan

 • Xe du lịch
 • Du thuyền
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
4.350.000₫

Tour Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Chợ Bắc Hà

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH T7 từ Hà Nội/đón sb Nội Bài 🚩: KH T7 từ Hà Nội/đón sb Nội Bài
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.250.000₫

Tour Sapa - Hàm Rồng - Fansipan - Cát Cát - Chợ Bắc Hà

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH thứ 6 từ HN/đón sb Nội Bài 🚩: KH thứ 6 từ HN/đón sb Nội Bài
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.350.000₫

Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Chợ Cán Cấu

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH thứ 6 từ HN/đón sb Nội Bài 🚩: KH thứ 6 từ HN/đón sb Nội Bài
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.350.000₫

Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Chợ Cốc Ly

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH thứ 2 từ HN/đón sb Nội Bài 🚩: KH thứ 2 từ HN/đón sb Nội Bài
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.250.000₫

Tour Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Cát Cát-Chợ Cốc Ly

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH CN từ HN/đón sb Nội Bài 🚩: KH CN từ HN/đón sb Nội Bài
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
3.350.000₫

Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Cát Cát 2n3d

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 2N3Đ (đi đêm-về đêm) Thời gian: 2N3Đ (đi đêm-về đêm)
2.350.000₫

Tour Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Cát Cát 2n2d

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 2N2Đ (đi ngày-về đêm) Thời gian: 2N2Đ (đi ngày-về đêm)
2.350.000₫

Tour Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Cát Cát 2d2n

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 2đ2n (đi đêm về ngày) Thời gian: 2đ2n (đi đêm về ngày)
2.350.000₫

Tour Sapa-Hàm Rồng-Fansipan-Cát Cát 3n2d

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.820.000₫

[Chùm tour Sapa] Sapa-Cát Cát-Fansipan 2N1Đ

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
2.220.000₫

Tour Sapa-Fansipan-Hàm Rồng

 • Xe giường nằm/Limo/Cung điện di động
 • KH hàng ngày từ HN/đón sb NB 🚩: KH hàng ngày từ HN/đón sb NB
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
2.200.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x