Tàu ngủ đêm vịnh Hạ Long - Tận hưởng từng khoảnh khắc | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

Tàu ngủ đêm vịnh Hạ Long - Tận hưởng từng khoảnh khắc

Du thuyền AMANDA cruise vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
2.750.000₫

Du thuyền ALISA cruise vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
Liên hệ

Du thuyền Paradise Elegance vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
4.500.000₫

Du thuyền Paradise Peak vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
6.550.000₫

Du thuyền Paradise Sails vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 1 ngày/2N1Đ Thời gian: 1 ngày/2N1Đ
3.350.000₫

Du thuyền INDOCHINE Premium

 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • Tham quan Vịnh Hạ Long 🚩: Tham quan Vịnh Hạ Long
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
4.400.000₫

Siêu du thuyền Essence Grand Superyacht 6 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 6 sao
 • KH hàng ngày từ phố cổ/Bãi Cháy 🚩: KH hàng ngày từ phố cổ/Bãi Cháy
 • Thăm vịnh Hạ Long + Bái Tử Long 🚩: Thăm vịnh Hạ Long + Bái Tử Long
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
5.700.000₫

Du thuyền Ambassador Cruise 5 sao

 • Tham quan Vịnh Hạ Long 🚩: Tham quan Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ phố cố/Bãi Cháy 🚩: KH hàng ngày từ phố cố/Bãi Cháy
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.600.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x