Tàu ngủ đêm vịnh Lan Hạ: Tham quan Ao Ếch - hang Sáng Tối... | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

Tàu ngủ đêm vịnh Lan Hạ: Tham quan Ao Ếch - hang Sáng Tối...

Du thuyền Erina Cruise vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
Liên hệ

Du thuyền La Pandora Cruise vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
3.200.000₫

Du thuyền Verdure Lotus Cruise vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
3.000.000₫

Du thuyền Dora Cruise vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
Liên hệ

Du thuyền Amanda Luxury vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
2.800.000₫

Du thuyền RITA cruise vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
Liên hệ

Du thuyền Sealife Legend vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
3.500.000₫

Du thuyền Paradise Grand vịnh Lan Hạ

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Thăm vịnh Lan Hạ 🚩: Thăm vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm/3 ngày 2 đêm
4.500.000₫

Du thuyền ELITE OF THE SEAS 6 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 6 sao
 • Tham quan vịnh Lan Hạ 🚩: Tham quan vịnh Lan Hạ
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
5.550.000₫

Du thuyền CAPELLA Cruise 5 sao

 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Tham quan vịnh Lan Hạ 🚩: Tham quan vịnh Lan Hạ
 • 2 ngày 1 đêm Thời gian: 2 ngày 1 đêm
3.625.000₫

Du thuyền LA CASTA Cruise 5 sao

 • Tham quan vịnh Lan Hạ 🚩: Tham quan vịnh Lan Hạ
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.000.000₫

Du thuyền PEONY Cruise 5 sao

 • Tham quan vịnh Lan Hạ 🚩: Tham quan vịnh Lan Hạ
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • 2N1Đ/3N2Đ Thời gian: 2N1Đ/3N2Đ
3.400.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x