tàu thăm vịnh trong ngày - Tận hường Hạ Long thần tiên | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

tàu thăm vịnh trong ngày - Tận hường Hạ Long thần tiên

Du thuyền Paradise Explorer vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 1 ngày/2N1Đ Thời gian: 1 ngày/2N1Đ
1.250.000₫

Du thuyền Paradise Sails vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • 1 ngày/2N1Đ Thời gian: 1 ngày/2N1Đ
3.350.000₫

Du thuyền Paradise Delight vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Tuần Châu
 • Tùy chọn Thời gian: Tùy chọn
1.550.000₫

Du thuyền SEA OCTOPUS vịnh Hạ Long

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du ngoạn Vịnh Hạ Long 🚩: Du ngoạn Vịnh Hạ Long
 • KH hàng ngày từ Bãi Cháy 🚩: KH hàng ngày từ Bãi Cháy
 • Từ 09h00-17h00 Thời gian: Từ 09h00-17h00
1.150.000₫

Du thuyền Stella Maris luxury

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn 🚩: Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • Từ 09h00-17h00 Thời gian: Từ 09h00-17h00
1.350.000₫

Du thuyền Queen cruise 5 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
1.500.000₫
 • Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn 🚩: Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn
 • Hàng ngày từ Tuần Châu 🚩: Hàng ngày từ Tuần Châu
 • Từ 09h00-17h00 Thời gian: Từ 09h00-17h00
1.199.000₫

[Tàu tiếng Vịnh Hạ Long] Du thuyền AMETHYST day cruise 5 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
1.750.000₫
 • Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn 🚩: Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • 07h30/11h00 - 18h00/20h00 Thời gian: 07h30/11h00 - 18h00/20h00
1.550.000₫

[Tàu tiếng Vịnh Hạ Long] Du thuyền Ambassador day cruise 5 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
 • Du thuyền 1 ngày/Combo/Tiệc tối 🚩: Du thuyền 1 ngày/Combo/Tiệc tối
 • KH hàng ngày từ phố cổ/Bãi Cháy 🚩: KH hàng ngày từ phố cổ/Bãi Cháy
 • Trong ngày/2 ngày 1 đêm Thời gian: Trong ngày/2 ngày 1 đêm
780.000₫

[Tàu tiếng Vịnh Hạ Long] Du thuyền La Castar day cruise 5 sao

 • Bus/Limo/MPV
 • Du thuyền 5 sao
1.550.000₫
 • Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn 🚩: Hang Sửng Sốt - Titop - hang Luồn
 • KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ/Tuần Châu
 • 07h30/11h00 - 18h00/20h00 Thời gian: 07h30/11h00 - 18h00/20h00
1.400.000₫

Thủy phi cơ Vịnh Hạ Long

 • Thủy phi cơ Hải Âu
2.000.000₫
 • KH hàng ngày từ Nội Bài/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Nội Bài/Tuần Châu
 • Từ 25 phút Thời gian: Từ 25 phút
1.600.000₫

Du thuyền Halong Catamaran Day Cruise

 • Limousine
 • Du thuyền 2 thân 5 sao
2.560.000₫
 • KH hàng ngày từ HN/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ HN/Tuần Châu
 • Tham quan vịnh Lan Hạ 🚩: Tham quan vịnh Lan Hạ
 • Buổi sáng 4h/Buổi chiều 6h Thời gian: Buổi sáng 4h/Buổi chiều 6h
1.350.000₫

[Tàu tiếng vịnh Lan Hạ] JADE SAILS day cruise

 • Xe limousine
 • Du thuyền 5 sao
2.550.000₫
 • KH hàng ngày từ Phố cổ HN/Tuần Châu 🚩: KH hàng ngày từ Phố cổ HN/Tuần Châu
 • Hang Sáng - hang Tối - Lan Hạ 🚩: Hang Sáng - hang Tối - Lan Hạ
 • 7h15/9h30 - 17h20/19h30 Thời gian: 7h15/9h30 - 17h20/19h30
2.450.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x