Tour du lịch Trung Quốc | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

Tour du lịch Trung Quốc

Thành Đô-Cửu Trại Câu 6N5Đ

 • KH từ Hà Nội 🚩: KH từ Hà Nội
 • 6N5Đ Thời gian: 6N5Đ
16.990.000₫

Nga Mi Sơn-Lạc Sơn Đại Phật 5N4Đ

 • KH từ Hà Nội 🚩: KH từ Hà Nội
 • 5N4Đ Thời gian: 5N4Đ
18.700.000₫

Côn Minh-Lệ Giang-Shangrila 6N4Đ Ôtô-Tàu

 • KH từ Hà Nội 🚩: KH từ Hà Nội
 • 6N5Đ Thời gian: 6N5Đ
13.990.000₫

Côn Minh-Lệ Giang-Shangrila 6N4Đ

 • KH từ Hà Nội 🚩: KH từ Hà Nội
 • 6N5Đ Thời gian: 6N5Đ
16.990.000₫

Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cổ Trấn 5N4Đ

 • lựa chọn 🚩: lựa chọn
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
8.990.000₫

Trương Gia Giới-Phượng Hoàng Cố Trấn 6N5Đ

 • 6 ngày 5 đêm Thời gian: 6 ngày 5 đêm
11.990.000₫

Bắc Kinh-Tô Châu-Hàng Châu-Thượng Hải (7N6Đ)

 • 7 ngày 6 đêm Thời gian: 7 ngày 6 đêm
16.290.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x