du lịch miền Trung: Tour du lịch liên tuyến miền trung | Hãng du lịch QMG Travel
Địa điểm

du lịch miền Trung: Tour du lịch liên tuyến miền trung

Đà Nẵng-Huế-Quảng Bình

 • Xe du lịch
 • VN / VJ / BB
 • KH T2&T6 + đón tiễn sb 🚩: KH T2&T6 + đón tiễn sb
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.850.000₫

Đà Nẵng-Bà Nà-Hội An-Huế-Quảng Bình

 • Xe du lịch
 • VN / VJ / BB
 • KH T5&CN + đón tiễn sb 🚩: KH T5&CN + đón tiễn sb
 • Đón tại sb Đà Nẵng lúc 8h30 🚩: Đón tại sb Đà Nẵng lúc 8h30
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
3.350.000₫

Sơn Trà-Bà Nà-Hội An-Huế-Quảng Bình

 • Xe du lịch
 • VN/VJ/BB
 • Đón tại sb Đà Nẵng trước 12h 🚩: Đón tại sb Đà Nẵng trước 12h
 • KH T5&T7 + đón tiễn sân bay 🚩: KH T5&T7 + đón tiễn sân bay
 • 5 ngày 4 đêm Thời gian: 5 ngày 4 đêm
3.650.000₫

Đà Nẵng-Sơn Trà-Hội An-Bà Nà-Huế

 • Xe du lịch
 • VN/VJ/BB
 • Đón sân bay Đà Nẵng trước 12h 🚩: Đón sân bay Đà Nẵng trước 12h
 • KH T4&T7 + đón tiễn sân bay 🚩: KH T4&T7 + đón tiễn sân bay
 • 4 ngày 3 đêm Thời gian: 4 ngày 3 đêm
2.600.000₫

Đà Nẵng-Bà Nà-Hội An-Huế

 • Xe du lịch
 • VN/VJ/BB
 • Đón sb Đà Nẵng trước 12h 🚩: Đón sb Đà Nẵng trước 12h
 • KH hàng ngày + đón tiễn sân bay 🚩: KH hàng ngày + đón tiễn sân bay
 • 3 ngày 2 đêm Thời gian: 3 ngày 2 đêm
2.300.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0983413883
x