A&EM Hotel group - Chuỗi khách sạn tại Sài Gòn | QMG travel
Địa điểm

A&EM Hotel group - Chuỗi khách sạn tại Sài Gòn

AEM SAM Hotel 59-61 Thủ Khoa Huân-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
2.360.000₫

AEM CORNER Hotel 39-41 Thủ Khoa Huân-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
1.500.000₫

AEM ART Hotel 31-35 Lê Anh Xuân-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
1.245.000₫

AEM Hotel 280 Lê Thánh Tôn-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
1.250.000₫

AEM Hotel 44 Phan Bội Châu-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
970.000₫

AEM Hotel 8A/1D2 Thái Văn Lung-Bến Nghé

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
900.000₫

AEM Hotel 46 Hai Bà Trưng-Bến Nghé

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
800.000₫

AEM Hotel 150 Lê Thánh Tôn-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
650.000₫

AEM Hotel 179 Lý Tự Trọng-Bến Thành

  • 1 ngày 1 đêm Thời gian: 1 ngày 1 đêm
650.000₫
Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 0981279116
x